Om Oss

Vi är Sveriges största företag inriktat på produktion av mässmontrar, med 75 anställda på vårt huvudkontor och produktionsenhet i Göteborg. Förutom montrar producerar vi även temporära miljöer för event, samt permanenta inredningar för exempelvis restauranger och hotell. Vi levererar också storbildstryck och andra grafiska produkter för inredning eller utställningar.

Gemensamt för alla våra projekt är att det måste bli rätt direkt. Event, mässor och invigningar kan inte skjutas upp. När våra kunders kunder väl är på plats så måste allt stämma. Leveranssäkerhet är grunden för vårt arbete.

Vi lägger därför stor vikt vid vår tekniska kunskap och att ha kontroll över produktionskedjan. Med eget snickeri, egen grafikproduktion och egen personal för installation på plats, så kan vi försäkra oss om att allt går smidigt till.

Vi försöker aktivt odla långsiktiga relationer med våra kunder, där vi bidrar till att ta fram koncept som kan återanvändas, skänker kontinuitet och förenklar i planeringen.

Denna långsiktighet återspeglas också i ägarstruktur och företagskultur. Samtliga delägare är aktiva på olika positioner i företaget. Beslut fattas därför inte med tanke på kvartalsrapporter, utan fokus ligger på företagets och våra kunders långsiktiga behov. Vi har en mycket låg personalomsättning och värnar om att behålla kompetens i företaget.

Siffror

För närvarande är vi 80 anställda. Vår omsättning varierar från år till år men har sedan 2010 varit i genomsnitt ca 130 MSEK.

Våra lokaler omfattar ca 6000 m2 produktion och kontor, samt 5200 m2 lager. Klicka här för kontaktuppgifter till våra kontor.

Momsregistreringsnummer SE556455139701.

Miljö

Vi är medvetna om att vi är verksamma inom en bransch som stundtals har mycket stor miljöpåverkan. Därför försöker vi alltid verka för lösningar som är smarta både för både våra kunder och för miljön. Vägen går oftast via återanvändning och transportminimering. Att ta fram produkter som är så pass attraktiva och genomtänkta att de kan användas vid mer än ett tillfälle, och att göra det på ett sätt som minimerar volymen vid transport.

Space Production AB är miljödiplomerade enligt "Göteborgsmodellen". Modellen är omfattar de centrala delarna av andra standarder såsom ISO 14001 och EMAS. Den största skillnaden är att tyngdpunkten ligger på praktiska aspekter, snarare än på skriftliga rutiner och dokumentation.

Back to top

Den här webbplatsen använder cookies. En nödvändig sessionscookie kan redan vara satt och andra cookies som används finns för att samla in statistiskt material för webbplatsförbättringar.
Läs mer om cookies här.